રંગીન જીવન

યુક્સિન રાઈટ મેડ ઇન ચાઇનામાં itedડિટ કરેલા સપ્લાયર છે. જે નિરીક્ષણ નિરીક્ષક એસજીએસ દ્વારા 2016 માં theડિટ કરવામાં આવેલી સાઇટ પર છે. અમારું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું છે અને ધોરણ જીબી / ટી 19001-2016 / આઈએસઓ 90000: 2015 અવકાશની આવશ્યકતાઓ અનુસાર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. 2016 માં મેટલ પાર્ટસ પ્રોસેસિંગ અને મેન્યુફેક્ચરિંગ. ચીની સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલ આયાત અને નિકાસ લાઇસન્સ સાથે, અમારી પાસે સ્વ-વ્યવસ્થાપિત આયાત અને નિકાસના અધિકાર છે.

gr
sdv
qwe
ge
czx
daw